FANDOM


MS-DOS (ang. Microsoft Disk Operating System) – 16-bitowy (następnie 32-bitowy) system operacyjny firmy Microsoft Corporation z interfejsem wiersza poleceń (CLI - Command-Line Interface), wydany oficjalnie 12 sierpnia 1981 roku. Pierwsze wersje systemu, powstającego na bazie kodu QDOS zakupionego od Seattle Computer Products, były wydawane wraz z IBM (jako PC-DOS).

Informacje Edytuj

Rolę graficznej nakładki działającej na nim spełnia DOS Shell oraz wczesne wersje systemu Microsoft Windows (1.x-Me). Wraz z wersją 6.22 Microsoft zaprzestał rozwoju MS-DOS jako samodzielnego systemu. MS-DOS, w wersji 7.0, 7.1 i 8.0, stał się bazą linii Windows 9x, stanowiąc ich integralną część.

Wszystkie systemy z linii DOSu były kompatybilne wstecznie, co umożliwiało uruchamianie m.in. CLOCK.EXE z Windows 1.x na Windows Me.

Microsoft DOS 1.00 - 1.25 Edytuj

Wydana 12 sierpnia 1981 wersja 1.00 stanowiła wykupiony od Seattle Computer 86-DOS połączony z lekko zoptymalizowanym wierszem poleceń. Składał się z ok. 4 tys. linii kodu. W lutym 1981 system został uruchomiony na prototypie IBM PC, natomiast w listopadzie - ostatecznie zaakceptowany jako podstawowy system operacyjny dla nowych komputerów.

DOS 1.x stosował wstępnie zdefiniowaną, wewnętrzną tablicę zawierającą charakterystyki dopuszczalnych urządzeń. Wsparcie systemowe posiada jedynie dla stacji dyskietek 5.25" 360kB. Nie obsługuje dysków twardych, lecz wspiera system plików FAT.

Pierwszą samodzielną wersją DOSa, napisaną bez udziału IBM, był MS-DOS 1.25.

Microsoft DOS 2.00 - 2.25 Edytuj

W marcu 1983 roku Microsoft wprowadził na rynek system operacyjny MS-DOS 2.0, który został niemal całkowicie przepisany względem poprzednika. Maksymalna wielkość obsługiwanego dysku twardego wynosiła 10MB - równowartość 31 dwustronnych dyskietek.

Dotychczas (DOS 1.x) informacje o plikach przechowywanych na dyskietkach były zapisywane przez system w katalogu głównym dyskietki. Dyskietka jednostronna miała miejsce na 64 takie wpisy (root entries), dwustronna - na 112. Efektywne wykorzystanie możliwości twardego dysku zależało w dużej mierze od znalezienia nowego sposobu zarządzania plikami i katalogami. CP/M (dopuszczenie do działania tylko jednego procesu) radził sobie z dużymi dyskami poprzez ich podział na mniejsze jednostki (user areas), co nie było rozwiązaniem zbyt efektywnym ani wygodnym.

Skuteczne rozwiązanie posiadał za to UNIX, który potrafił zarządzać dużymi woluminami wykorzystując hierarchicznie zorganizowaną, drzewiastą strukturę katalogów, która dawała użytkownikowi pełną swobodę w kształtowaniu i wykorzystaniu dostępnej przestrzeni dyskowej. Microsoft wykupił licencję na UNIXa i oferował jego wersję nazwaną XENIX. Z czasem zaadaptował tą strukturę w następnych wersjach DOS.

Wersja 2.11 była podstawą systemów operacyjnych wielu mikrokomputerów z mikroprocesorem Intel 8086/8088, budowanych przez firmy: Hewlett-Packard, Compaq, Tandy i Texas Instruments. W wersjach 2.05, 2.11, 2.2 i 2.25 Microsoft dodał obsługę międzynarodowych formatów czasu, daty, waluty i klawiatury.

Microsoft DOS 3.00 - 3.40 Edytuj

W wersji 3.00 wydanej w sierpniu 1984 pojawia się obsługa dyskietek 5.25" o pojemności 1.2MB, MS-DOS 3.1 - obsługa sieci LAN, natomiast w wersji 3.2 - obsługa napiędów 3.5" o maksymalnej pojemności 720kB. Obsługa dyskietek 3.5" o podwyższonej gęstości (1.44MB) została wprowadzona wraz z wersją 3.3.

MS-DOS 3.x obsługiwał dyski twarde o rozmiarze nieprzekraczającym 32MB i systemie plików FAT12.

Microsoft DOS 4.00 - 4.10 Edytuj

W lipcu 1988 wprowadzono na rynek wersję MS-DOS 4.00, która zawierała sterowany za pomocą systemu menu interfejs użytkownika - MS-DOS Shell - podobny do interfejsu Presentation Manager stosowanego w systemie OS/2.

Dodano 32-bitowe (obok 16-bitowych) numery sektorów, usuwając ograniczenie wielkości dysku logicznego do 32MB. Wprowadzono również systemu operacyjnego mechanizmów korzystania z pamięci stronicowanej EMS (expanded memory). Upgrade z wersji 3.3 do 4.0 powstał całkowicie w IBM, a następnie był licencjonowany przez Microsoft.

Na początku lat 90. IBM ogłosił wstrzymanie dalszych prac na DOS'em i zajął się rozwojem systemu OS/2. Dalszymi losami systemu DOS kierował wyłącznie Microsoft.

Microsoft DOS 5.00 Edytuj

Po wielu testach i długim okresie przygotowań, w czerwcu 1991, został wydany MS-DOS 5.00. Dodano obsługę więcej niż dwóch dysków twardych, dysków logicznych o maksymalnym rozmiarze 2 GB, a także dyskietek o pojemności 2.88 MB.

Wprowadzono graficzny interfejs użytkownika - program DOS Shell - umożliwiający korzystanie z graficznego przedstawienia struktury katalogów, obejrzenie dwóch katalogów równocześnie (nawet na dwóch dyskach) czy wykonywanie podstawowych poleceń systemu przez wybranie ich z menu. W programie wprowadzono opcję HELP, wspomagającą użytkownika w dowolnej chwili.

Dodano również możliwość korzystania z myszy przy wyborze dysków, katalogów, plików lub funkcji systemu umożliwiającą łatwiejszą, szybszą i bardziej intuicyjną pracę oraz przełączanie pomiędzy programami.

Microsoft DOS 6.00-6.22 Edytuj

W sierpniu 1993 Microsoft udostępnia wersję MS-DOS 6.00. Dodano w niej programy MEMMAKER (optymalizacja wykorzystania pamięci), DOUBLESPACE (kompresja twardego dysku), ulepszony SMARTDRIVE (cache CD-ROM'u), INTERLINK (przesyłanie danych pomiędzy dwoma komputerami po złączu szeregowym lub równoległym - tzw. nullmodem), DEFRAG (defragmentacja twardego dysku) korzystający z EMS/XMS, a także skaner antywirusowy, możliwość uruchomienia menu konfiguracyjnego w pliku CONFIG.SYS oraz przetwarzania AUTOEXEC.BAT krok po kroku.

W listopadzie 1993 wydano wersję MS-DOS 6.20 z ulepszonym programem DOUBLESPACE, SCANFIX (rozszerzona wersja chkdsk) i DISKCOPY, który zaczął wykorzystywać twardy dysk do buforowania kopiowania dyskietek.

Nieznacznie poprawiono działanie poleceń MEM, DIR, CHKDSK, FORMAT (kropka po trzech cyfrach w dużych liczbach) oraz MOVE, COPY, XCOPY (pytanie przed nadpisaniem pliku).

W marcu 1994 pojawiła wersja MS-DOS 6.21 bez DOUBLESPACE, natomiast w kwietniu tego roku - 6.22 z nowym programem kompresji dysku - DRIVESPACE.

Microsoft DOS 7.00-7.10 Edytuj

Za datę wydania wersji siódmej systemu MS-DOS uważa się datę wydania Windows 95 w wersji RTM, choć pojawiał się również w wczesnych buidach Windows Chicago. MS-DOS od tej wersji przestał być samodzielnym systemem operacyjnym i stał się integralną częścią rodziny Windows 9x.

W wersji MS-DOS o numerze 7.10, będącej częścią Windows 95 OSR2, Windows 98 i Windows 98SE, podniesiono maksymalną obsługiwaną wielkość dysku do 124.55GB i wprowadzono system plików FAT32.

Microsoft DOS 8.00 Edytuj

MS-DOS 8.0 stanowi jądro systemu Windows Me. W wcześniej wymienionej wersji systemu Windows usunięte zostały opcje "Uruchom ponownie w trybie MS-DOS" oraz "Utwórz dysk startowy systemu MS-DOS". Pomimo to, bootowalne dyskietki z systemem MS-DWindows XP]] i późniejszych.